Straling Gsm

Gepubliceerd feb. 21, 22
6 min read

Stralingsvrij Slapen Met Je Smartphone

Maar in bed bent u niet geaard waardoor de spanning zich op zal gaan bouwen. Meer elektrische straling, Daar waar het gebruik van elektrische straling toeneemt, neemt het aantal mensen dat (over)gevoelig is voor e-smog ook toe. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat e-smog een negatieve invloed heeft op de gezondheid, waarbij vooral een negatieve invloed op onze nachtrust direct merkbaar is.

Vooral ’s nachts, tijdens het slapen, is het belangrijk zo min mogelijk elektrische stralingsbronnen in de directe omgeving van het bed te hebben. Elektrische straling vermindert de aanmaak van melatonine. Dit is een natuurlijk slaaphormoon dat ons dag- en nachtritme regelt. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat elektrische straling een negatief effect heeft op de aanmaak van melatonine.

Gezondheid In Eigen Hand: Bescherm Je Tegen Straling!

Anti-straling Shield Emf-beschermingstechnologie - emfhealthcard.com/nl/Producten Ter Bescherming Tegen Elektrosmog

Melatonine wordt geproduceerd door de pijnappelklier welke aan het werk gaat als het gaat schemeren. De hormoonproductie in de hersenen wordt echter door elektrosmog, met name door de wisselspanningsvelden, drastisch verminderd. Melatonine wordt vooral gegenereerd tijdens onze slaap en neemt dan de bescherming van ons lichaam over van ons afweersysteem.

Maar omdat de pijnappelklier geen onderscheid kan maken tussen wisselstroom en zonlicht ontstaan er verkeerde reacties - Is straling werkelijk schadelijk en hoe kan je je beschermen? (Elektromagnetische Straling). Straling, ook als deze geen warmte veroorzaakt, wordt tijdens de slaap door ons lichaam geïnterpreteerd als een vorm van licht (externe energiebron). Spanning van het lichaan, Elektromagnetische en elektrische straling zet het lichaam letterlijk onder spanning.

Stralingsvrij Slapen Met Je Smartphone

Deze constante prikkel om de balans te herstellen put het lichaam uit. Alle wetenschappers zijn het erover eens dat de uitstoot van melatonine door magnetische wisselvelden geremd wordt. We zien al schadelijke effecten bij waarden die ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als veilig worden beschouwd.

De laatste jaren hoor je steeds vaker over elektromagnetische velden en het effect ervan op je gezondheid. Daarom zijn er vele onderzoeken gaande naar de symptomen die mensen kunnen ervaren en waarom de ene persoon er meer last van heeft dan de andere. Maar wat is een elektromagnetisch veld precies? Zijn elektromagnetische velden overal waar energie is? Een elektromagnetisch veld ontstaat wanneer elektriciteit samenkomt met een magnetisch veld.

Straling Bescherming

Er zijn echter ook natuurlijke verschijnselen die een elektromagnetisch veld veroorzaken, zoals bliksem en de straling van de zon. Je zou kunnen zeggen dat elektromagnetische velden overal zijn waar energie is, hoewel ook dat niet 100 procent waar is. Hoe dan ook zijn er mensen die claimen klachten te hebben door deze velden en blijkt de een er gevoeliger voor dan de ander.

Gevolgen van elektromagnetische straling, Veel mensen die in de buurt van hoogspanningsmasten wonen hebben klachten die ze linken aan deze straling. Ze hebben bijvoorbeeld opvallend vaak hoofdpijn, spijsverteringsproblemen of slapen erg slecht. Hun hormoonbalans lijkt verstoord, maar er is tot nu toe nog weinig bewijs voor de oorzaak ervan. Daarom is meer onderzoek nodig naar het effect van elektromagnetische straling en dan vooral met betrekking tot de relatief lage frequenties van apparaten en hoogspanningsmasten.

Straling Telefoon

Straling En Kanker - EMF health kaartBescherming Tegen Straling - emfhealthcard.com/nl/

Wil je meer lezen over elektromagnetische velden en het effect ervan? Bekijk dan de website van het Kennisplatform (Onnatuurlijke elektromagnetische straling). Bron: .

Ioniserende straling Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt.

Hoogsensitief Persoon

Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Niet-ioniserende straling Alle overige soorten straling, met een lagere frequente dan ultraviolet worden niet-ioniserend genoemd.

Het lijkt dus dat dit soort straling geen direct effect zou moeten hebben op de mens. Denk hierbij aan het zichtbare licht, infrarode golven, microgolven (microwaves) en radiogolven (HQR). Het gaat hier in veel gevallen om elektromagnetische straling. Veel mensen zullen nog wel de infrarood lampen van vroeger herinneren. Deze lampen geven veel warmte, maar nauwelijks zichtbaar licht (een beetje rood licht). electrosmog bescherming.

Bescherming Tegen Straling

455 MHz straalt - gsm straling. Een magnetron is feitelijk ook een zender waar voor zover mogelijk de straling binnen een klein hokje (de magnetron) geconcentreerd wordt. Door het hoge vermogen en de kleine inhoud van de magnetron gaan de moleculen in het voedsel meetrillen. Des te sneller de moleculen trillen, des te hoger de temperatuur wordt.

Dit zou volgens de wetenschappers het enige effect van hoogfrequente straling (microgolven en radiogolven) kunnen zijn. Dat is dan ook de reden waarom de Gezondheidsraad stelt dat alle bovengenoemde zenders (UMTS, GSM, DECT, Wi, Fi) volkomen veilig zijn. Het vermogen van de zendmasten is lang niet voldoende om sterke opwarmingseffecten te weeg te brengen.

Schadelijke Straling

Omdat de stralingsintensiteit kwadratisch afneemt met de afstand, zijn alle zendmasten volkomen veilig, mits je maar niet te lang recht voor de mast gaat staan, (want dan heb je het over een vermogen vergelijkbaar met een magnetron) zeggen de wetenschappers bij de Gezondheidsraad. Dat klinkt allemaal logisch - Is straling werkelijk schadelijk en hoe kan je je beschermen?. Dus wat is dan het probleem? Meer dan opwarming alleen Helaas blijkt dat er bij hoogfrequente straling meer gebeurt dan slechts het opwarmingseffect.

Zodra dit bloed toegediend wordt aan de patiënt, zal de patiënt snel daarna overlijden. Als het bloedplasma op een conventionele manier opgewarmd wordt, is er geen enkel probleem. Nog een voorbeeld: Wanneer iemand iets eet dat in de magnetron opgewarmd is, zullen er veel meer witte bloedlichaampjes (reactie van het immuunsysteem) in het bloed zichtbaar worden dan wanneer het in de oven opgewarmd zou zijn.

Stralingsbescherming

Harmonic Quantum Resonsance  Bescherming Tegen Straling

Omdat de wetenschappers niet snappen waarom er iets anders gebeurt, gaan ze er maar vanuit dat het meetfouten zijn of dat er een andere onvoorziene factor is die het verschil veroorzaakt. Het probleem is dus dat de wetenschappers geen mechanisme kunnen vinden dat het niet-thermische effect kan verklaren. En omdat ze dat mechanisme niet kennen, blijven ze de effecten ontkennen.

Feit is echter dat de mensen zich werkelijk anders voelden (bij 21 van de 23 vragen) wanneer de UMTS mast aan stond. Dit was het geval zonder dat die mensen zelf wisten of die mast aan of uit stond en of de mast een GSM- of een UMTS signaal uitzond.

Stralingsbescherming

Dan is er nog een interessant experiment, dat heel makkelijk reproduceerbaar is: Men neme twee schalen bevruchte kippeneieren. Boven de ene schaal hangen we een GSM telefoon die continu straalt. Boven de andere schaal (op enige afstand en afgeschermd van de straling) hangen we een GSM telefoon waar geen batterijen in zitten.Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

Zo zijn er vele studies op te noemen die soortgelijke resultaten geven, maar de wetenschappers blijven verkondigen dat straling slechts een thermisch (opwarmend) effect heeft en geen niet-thermische effecten. De conclusie die getrokken zou moeten worden is dat de wetenschap de eigenschappen van straling nog niet goed in kaart gebracht heeft.

Navigation

Home

Latest Posts

Narcistisch Misbruik In Relaties

Published Oct 03, 22
0 min read

Een Narcist Is Geen Slecht Mens

Published Oct 02, 22
1 min read

Zoethout Supplement

Published Oct 01, 22
6 min read